Célkeresztben az ÁFA az EB-nél is - egy vagy több ügylet?


 • Vállalkozónet
  okt 13, 2015

  Egy vagy több ügylet, és melyik az ügylet domináns eleme? Áfa szempontból sem mindegy. A nemzetközi és a hazai adóhatóságok számára is kiemelt adónem az áfa. Már sokszor az is vitára ad okot, hogy egy komplexebb ügylet áfa szempontból egységes szolgáltatásnak, értékesítésnek minősül, vagy elkülönült elemekből áll-e.

  Célkeresztben az ÁFA az EB-nél is - egy vagy több ügylet?

  A nemzetközi és a hazai adóhatóságok számára is kiemelt adónem az áfa, így az Európai Bíróság elé kerülő ügyek folyamatosan befolyással vannak az egyes országok jogalkalmazására is.  Már sokszor az is vitára ad okot, hogy egy komplexebb ügylet áfa szempontból egységes szolgáltatásnak, értékesítésnek minősül, vagy elkülönült elemekből áll-e. Ha egységes komplex ügyletről van szó, akkor azt is el kell dönteni, hogy az egy csomagban teljesített értékesítések vagy szolgáltatások közül melyik tekintendő a főelemnek, amely aztán a járulékosan kapcsolódó elem áfa megítélését is befolyásolja – értékeli a helyzetet az RSM DTM szakértője.

  Bár sok esetben a vállalkozások, vagy a fogyasztók felé értékesített szolgáltatások és termékek több elemből állnak össze, ez a felhasználókban nem feltétlenül tudatosul. Csak néhány példát említve a telefonszolgáltatás és díjának utólagos rendezése, egy ingatlan bérbeadása és takarítása, a reptéri hosszú távú parkolás mögött áfa szempontból eltérő kulcsú részszolgáltatások (részértékesítések) lehetnek, így áfa megítélésük sem magától értetődő. Az EB ítéletei iránymutatást adnak arra nézve, ezen esetek milyen áfa fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

  Az adóvonatkozások tekintetében az első döntési pont mindig annak meghatározása, hogy egy adott szolgáltatás, vagy termékcsomag esetében forgalmi adó szempontjából egy vagy több ügyletről van szó. „Összetett a kérdés, mert noha egy több elemből álló ügyletet egységes díj ellenében teljesítenek, és ez utalhat arra, hogy összetett ügylet történt, de önmagában a díj egységessége még nem perdöntő” – mutat rá Sztankó Dániel, az RSM DTM Hungary Zrt. közvetett adók csoportvezetője.

  „Az EB ítéletei a hazai vállalatok számára is iránymutatásul szolgálnak, hiszen a szabályoz&aacut e;s egységes, európai szintű.” Egységes komplex ügylet esetén az áfa szempontjából azt kell vizsgálni, hogy a szolgáltatási csomagon belül melyik szolgáltatás lesz a főszolgáltatás és mi minősül járulékosan kapcsolódó szolgáltatásnak. Utóbbi önmagában nem képezi a vevő célját, a főszolgáltatás teljesebbé tételéhez járul hozzá, így annak sorsát viseli az adóteher számításakor is.

  Egy ügylet - ezért az áfa kötelezettség is azonos

  Az EB legutóbbi döntései alapján ebbe a csoportba tartozik például egy sokak által használt szolgáltatás, a telefonszolgáltatás díjának utólagos rendezése bizonyos fizetési eszközökkel.
  Az utólagos díjfizetés, mint fizetéskezelési szolgáltatás áfa-mentes lenne önálló ügylet esetén. Ebben az esetben azonban nem tekinthető külön ügyletnek, mivel a fogyasztó azt külön nem rendelte volna meg, még ha mindezért külön díjat is hajlandó volt fizetni.
  Az EB döntése szerint a két szolgáltatás egy ügyletnek tekinthető, ezért az utólagos díjfizetési szolgáltatással kapcsolatos áfa-mentesség nem alkalmazható.

  Hasonló döntés született egy brit esetben, ahol a szolgáltató bankkártyához kapcsolódó károk - elvesztés, ellopás esetén a veszteségek – megtérítéséhez kapcsolódó biztosítás kezelését, valamint a bankkártya számok regiszterének fenntartását végezte. A bíróság úgy döntött, hogy a két szolgáltatás egységes csomagot képez, a szolgáltatások túlnyomó részét a kártyaregisztrációs szolgáltatás teszi ki, amely adóköteles, így az adómentesség a biztosítási szolgáltatás esetében nem állhat fenn.

  Hasonló a helyzet egy számítógépes program megvásárlásakor, amikor a megrendelő egy alapprogramot vásárol, majd ezt kéréseinek megfelelően a vállalkozásra szabják. A software értékesítése és a termék átalakítására irányuló szolgáltatásnyújtás onnantól egységes szolgáltatás, ha az átalakítás meghatározó ahhoz, hogy a vevő a saját igényeinek megfelelően tudja használni az informatikai programot. Döntő jelentőségű átalakításkor egységes szolgáltatásnyújtás valósul meg akkor is, ha az adathordozón lévő software értékesítésére és átalakítására külön árat állapítottak meg.

  Külön ügyletek, eltérő áfa-tartalmú elemekkel

  Releváns kérdést feszegetett például, hogy az áfa-mentes ingatlan bérbeadás és az ingatlan takarítására vonatkozó szolgáltatás kezelhető-e együtt áfa szempontból, ha a bérlők szabadon eldönthetik, hogy a takarítási szolgáltatást a bérbeadótól vagy a harmadik személytől rendelik meg?
  E kérdéskörben az EB döntése szerint a két ügylet teljesen külön kezelendő, hiszen más is végeztetheti a szolgáltatást, nem csak az ingatlan bérbeadója szerződhet, a két szolgáltatás díjazása is független egymástól, azt a bérlők külön-külön fizették. Ebből következően az ingatlan b&eacut e;rbeadás adómentessége nem vonatkozik a takarítási szolgáltatásra. Forrás: RSM DTM