Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 2013. január 1-jétől


 • Top Céginfó
  jan 11, 2013

  Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 2013. január 1-jétőlEgészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2013-ban.
  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 2013. január 1-jétől.

  2013-tól a béren kívüli juttatásokat a 16 százalékos személyi jövedelemadón túl terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól 14 százalékra emelkedik (a korábbi 10 százalékról).
  A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese.

   

  2013. január 1-jétől

  A járulékterhet nem

  viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:

     

   

  Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap
  számításnál figyelembe vett jövedelem után

  27%

   

  A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után

  27%

   

  A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után

  27%

  Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás

   

  A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után

  14%

   

  Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után

  15%

   

  A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után

  15%

   

  A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével

  20%

  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig**

   

   A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)

  14%

   

   Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)

  14%

   

   Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),

  14%

   

  Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)

  14%

   

  Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 

  14%

   

  Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.

   

   

  *Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.

  Ebben az esetben az egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap után számított 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

   

  ** A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.

  *** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

  A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

   

  Új szabályok

  Az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik, akkor 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

  Az eho átvállalása

  A Tbj. szerinti foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását, ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A fizetési és bevallási kötelezettség átvállalásának további feltétele a magánszemély nyilatkozata arról, hogy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a magánszemély egyetemlegesen felelnek.

   

  Módosult

  A támogatói adomány után a magánszemélyt 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli.

  ..........................................

  EHO 2012. január 1-jétől
  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 2012. január 1-jétől.

   

  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

   

  A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:
   
  Az összevont adóalapba tartozó, az  adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után
   27%
  A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
   27%
   A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után
   27%
  Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás  
   
   A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után  
   10%
  Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után  
   15%
  A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
   15%
   A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
   20%
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig**
   
   A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)
   14%
   Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)
   14%
   Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),
   14%
  Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)
   14%
  Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 
   14%
  Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek)
    0%

   

   

  *Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.

  Az egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap után számított 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

  ** A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.

  *** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

  A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

  Nem kell megfizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg után.

   

  2011. január 1-jétől
  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 
  A járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:
       
  Az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után
   27%
  A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege után 
   27%
   A kamatkedvezményből származó jövedelem után
   27%
  Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
     
  A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
   15%
   A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
   20%
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
   A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)
   14%
   Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)
   14%
   Az osztalék (Szja tv. 66. §)**, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),
   14%
  Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)
   14%
  Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 
   14%
  Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek)
   0%
  * A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
   

  ** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

  A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. Ez 2011-ben is igaz.

  Figyelem! Nem kell megfizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg után.
   

  2010. január 1-jétől

  A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

   

  A járulékterhet nem viselőjövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás
           
   Összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után
   27%
   A természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke után**
   27%
   A kamatkedvezményből származó jövedelem után
   27%
   Az egyösszegű járadékmegváltások után
   27% 
   A kisösszegű kifizetések után
   27%
  Az általános mértéktől eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 
     
   A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-ának
  15%-a
   A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában a tételes átalányadó,ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak
  20%-a
   
  A magánszemély egészségügyi hozzájárulása a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
   A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)
   14%
   Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)
   14%
   A 25 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §), árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)
   14%
  Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés és 74. §) 
   14%
  * Az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.

  ** Figyelem! A 2009-ben kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti év esetén a reprezentáció és üzleti ajándék utáni egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségre az Eho tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Szja-tv. 70. §-ában említett juttatások azon része után, amely 25 százalékos adókulccsal adózik, nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást.

   

  2009. január 1-jétől
  A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselőjövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
   
  összevont adóalapba tartozó jövedelem után
  11%
  természetbeni juttatás
  (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után
  11%
  kamatkedvezményből származó jövedelem után
  11%
  egyösszegű járadékmegváltás után
  11%
  kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után
  11%
  Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
   
  2009. január 31-ig az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó
  25%-a
  az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó
  (átalányadó-előleg)
  25%-a
  a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó
  mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának
  15%-a
  a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában
  a tételes átalányadó
  20%-a
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
  vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §)
  14%
  értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §)
  14%
  25 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §)
  14%
  árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §)
  14%
  ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén
  a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §)
  14%

  Abban az esetben, ha a természetes személy a kifizetőnek nyilatkozatot tett arról, hogy az utána fizetendő egészségbiztosítási járulék várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt, és 2009-ben a járulékalapja ténylegesen elérte vagy meghaladja a kilencmillió forintot, 2009-re vonatkozóan nem kell az egészségügyi hozzájárulás hat százalékát bevallania és megfizetnie.

  * A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint. 

   

  2008. január 1-jétől
   A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
   
  összevont adóalapba tartozó jövedelem után
  11%
  természetbeni juttatás
  (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után
  11%
  kamatkedvezményből származó jövedelem után
  11%
  egyösszegű járadékmegváltás után
  11%
  kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után
  11%
  Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
   
  az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó
  25%-a
  az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó
  (átalányadó-előleg)
  25%-a
  a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó
  mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának
  15%-a
  a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában
  a tételes átalányadó
  20%-a
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
  vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §)
  14%
  értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §)
  14%
  25, illetőleg a 35 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §)
  14%
  árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §)
  14%
  ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén
  a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §)
  14%
  *A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.
   
   
  2007. január 1-jétől
   A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
   
  összevont adóalapba tartozó jövedelem után
  11%
  természetbeni juttatás
  (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után
  11%
  kamatkedvezményből származó jövedelem után
  11%
  egyösszegű járadékmegváltás után
  11%
  kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után
  11%
  Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
   
  az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó
  25%-a
  az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó
  (átalányadó-előleg)
  25%-a
  a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó
  mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának
  15%-a
  a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában
  a tételes átalányadó
  20%-a
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
  vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja. 68. §)
  14%
  értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja. 65/A. §)
  14%
  25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja. 66. §), vállalkozói osztalékalap után Szja. 49/C. §)
  14%
  árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja. 67. §)
  14%
  ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén
  a teljes összeg után (Szja. 16. § (1) bekezdés és 74. §)
  14%
  *A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 forint.
   
   
  2006. január 1-jétől
   A társadalombiztosítási, a baleseti, illetőleg egészségügyi szolgáltatási járulékterhet nem viselőjövedelmek utáni általános mértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás
   
  összevont adóalapba tartozó jövedelem után
  11%
  természetbeni juttatás
  (ide nem értve az Szja 69. § (7) bekezdése szerint számított összeget) után
  11%
  kamatkedvezményből származó jövedelem után
  11%
  egyösszegű járadékmegváltás után
  11%
  kisösszegű kifizetés (ide nem értve az alkalmi munkavállaló munkadíját) után
  11%
  Egyes különadózó jövedelmek utáni eho-fizetési kötelezettség:
   
  az Szja 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után a cégautó adó
  25%-a
  az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetében az átalányadó
  (átalányadó-előleg)
  25%-a
  a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó
  mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5 %-ának
  15%-a
  a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában
  a tételes átalányadó
  20%-a
   
  A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*
   
  értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után
  4%
  25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék vállalkozói osztalékalap után
  4%
  árfolyamnyereségből származó jövedelem után
  4%
  ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén
  a teljes összeg után
  4%
  Vállalkozásból kivont jövedelem után
  4%
  * A hozzájárulás-fizetési felső határ 400 000 forint.
   
  Tételes egészségügyi hozzájárulás:
  2004-ben
  havi 3.450,-Ft
  napi 115,-Ft
  2005. X.31-ig
  havi 3.450,-Ft
  napi 115,-Ft
  2005. XI.1-től 2009. XII.31-ig *
  havi 1.950,-Ft
  napi   65,-Ft
  *A tételes egészségügyi hozzájárulást a 2010. január 1-jét megelőző időszakra akkor is meg kell fizetni, ha annak megállapítására 2009. december 31-ét követően kerül sor.
  Arányos egészségügyi hozzájárulás:
  Amennyiben a foglalkoztatás időtartama a teljes munkaidőnél rövidebb (a továbbiakban: részmunkaidő), akkor - a 2005. január 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időszakban - a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a teljes munkaidő és részmunkaidő arányában, legfeljebb azonban 50 százalékos mértékben csökkentett összege.
  [Részmunkaidő Tbj. 5 § (1) bekezdés a) pont szerinti munkaviszonyokban lehetséges!]
   
  Az arányos egészségügyi hozzájárulás összege 2005. január 1-jétől október 31-ig
  heti 20 órás foglalkoztatás esetén      
  1 725 Ft
  heti 25 órás foglalkoztatás esetén      
  2 156 Ft
  heti 30 órás foglalkoztatás esetén       
  2 588 Ft
  heti 35 órás foglalkoztatás esetén      
  3 019 Ft
  Az arányos egészségügyi hozzájárulás összege 2005. november 1-jétől 2009. december 31-ig
  heti 20 órás foglalkoztatás esetén      
  975 Ft
  heti 25 órás foglalkoztatás esetén      
  1 219 Ft
  heti 30 órás foglalkoztatás esetén
  1 463 Ft
  heti 35 órás foglalkoztatás esetén
  1 706 Ft
  Abban az esetben, ha a heti munkaidő a vázolt keretektől eltér, a tételes egészségügyi hozzájárulás összegét el kell osztani 40-nel (törvényes munkaidő óraszáma) és meg kell szorozni annyi órával, amennyi a foglalkoztatás valós időtartama. Pl. heti 36 órás foglalkoztatás esetén az arányos egészségügyi hozzájárulás összege
  • 3 450 : 40 = 86,25 x 36 = 3 105 Ft
  • 1 950 : 40 = 48,75 x 36 = 1 755 Ft.
   

  Forrás: apeh.hu