Jogi nyilatkozat - Adatvédelem


 • Top Céginfó
  már 06, 2013

  Jogi nyilatkozat

  A www.topceg.info  oldalon található írások, hírek szöveges tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek. Az itt megtalálható tartalmakat forrás megjelölése vagy oldalunkra történő hivatkozás nélkül tilos kereskedelmi forgalomba hozni, pénzért árusítani, vagy bárminemű profitot szerezni belőle.

  Tilos továbbá az oldal tartalmát többszörözni, adatbázisban tárolni vagy bármely - változatlan vagy átszerkesztett formában - üzleti tevékenységhez felhasználni.
  A szerzői jogok megsértése büntetőjogi eljárást von maga után.

  A www.topceg.info oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
  A www.topceg.info szerzője semmilyen felelősséget nem vállal az adatok pontatlanságából eredő károkért!

  Adatvédelem

  RECOLOR Bt. mint a www.topceg.info hírportál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

  1. Az adatkezelő
  Az adatok kezelője a RECOLOR Bt, Cg.18-06-101141

  2. A kezelt adatok köre
  A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
  A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

  3. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés, a www.topceg.info  weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
  A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  A www.topceg.info  a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

  4. Az adatkezelés időtartama
  A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek
   

  www.topceg.info nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

  5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem  ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

  6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
  A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
  Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (RECOLOR Bt, Szombathely, Csillag u 16.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén H-9700 Szombathely, Csillag u. 16., illetve a info@topceg.info  e-mail címen kérhető.

  Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

  A honlap szolgáltatásainak nem  megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. A honlap nem rendeltetésszerű használata tilos. Nem kerülheti meg a honlap rendes használatának lépéseit és a honlap biztonsági rendszerét, és semmilyen egyéb módon nem jogosult a honlap működésének veszélyeztetésére, zavarására. A szándékos károkozókat jogi úton vonjuk felelősségre.

  7. Adatbiztonsági intézkedések

  Cégünk a személyes adatokat a RECOLOR Bt.  (www.recolor.hu ) szervererein tárolja, amelyek 24 órás ügyfélszolgáltatással üzemelnek.

  8. Jogérvényesítési lehetőségek
  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.topceg.info portál üzemeltetője megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
  Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

  9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
  Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből.

  különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
  Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.