Kata adózás 2013: Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013


 • Top Céginfó
  jan 04, 2013

   A kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie időrendben, folyamatosan. A kisadózóknak a számlán fel kell tüntetni a „Kisadózó” kifejezést. A tételes adó megfizetésével a főállású kisadózó biztosítottnak minősül, melynek alapja 81.300 forint. A nem főállású kisadózó azonban nem minősül biztosítottnak.

   

  Kata adózás 2013: Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény értelmében 2013. január elsejétől egyes vállalkozások és cégek egyszerűsített rendszer szerint adózhatnak (a továbbiakban: Katv.). A tételes adó választása a vállalkozások számára az adminisztrációs terhek jelentős egyszerűsödését eredményezi.

   A kisadózó vállalkozások tételes adóját választhatják az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok, feltéve, ha legalább egy magánszemélyt kisadózóként bejelentenek.

   Nem választhatja a kisadózók tételes adóját az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül jogerősen felfüggesztette vagy törölte. Nem választható az új adónem bizonyos tevékenységeket folytatók számára sem, ilyen például a saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, bérelt ingatlan üzemeltetése; a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység.

   Kisadózónak minősül a tételes adót jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó, mint magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja.

   A személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként, a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e. A kisadózó vállalkozás tevékenységében kisadózóként be nem jelentett tag kizárólag munkaviszony keretében működhet közre.

   A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével az adózó mentesül a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése, a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Továbbá, a kisadózó vállalkozások tételes adója kiváltja a személyi jövedelemadó, a járulékok (nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék) és a magánszemélyt terhelő 14 %-os egészségügyi hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését, illetve a szociális hozzájárulási adó és a céget terhelő 10 %-os vagy 27 %-os egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését.
  A kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel teljesítendő adókötelezettségek alól.

   A kisadózó vállalkozásnak minden kisadózóként bejelentett személy után tételes adót kell fizetnie, melynek összege főállású kisadózók után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő (jellemzően 36 órás munkaviszonnyal rendelkező, illetve nyugdíjas) kisadózó után 25 ezer forint.

  • NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója számlaszáma: 10032000-01076349

   

  Kata adózás 2013: Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013 A tételes adó megfizetésével a főállású kisadózó biztosítottnak minősül, társadalombiztosítási ellátásra, álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez, melynek alapja egységesen 81.300 forint.

  A nem főállású kisadózói kör azonban nem minősül biztosítottnak, így e jogviszonya alapján az ellátásokra jogosultságot sem szerez. 

  A tételes adó egészét minden megkezdett naptári hónapban meg kell fizetni.

  A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősülő adóalany a naptári évben elért bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet. Azoknál az adózóknál, amelyek nem a teljes naptári évben minősülnek kisadózó vállalkozásnak a korlátozás 500.000 forint/hónap.

   A kisadózó vállalkozások tételes adóját a kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig megfizeti, majd az adóévet követő év február 25-ig nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről.
  Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás a 6 millió forint feletti bevételrész után százalékos adó megfizetésére is köteles, úgy azt szintén az adóévet követő év február 25-ig vallja be és fizeti meg.
  Az adóalanyiság megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30. napig kell eleget tenni a bevallási és nyilatkozattételi kötelezettségnek.

   Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre, legkorábban 2013. január 1-től. A már működő vállalkozásnak - amennyiben 2013. január 1-jével e törvény szabályai szerint szeretné teljesíteni adófizetési kötelezettségeit - 2012. december 1-31. közötti időszakban be kell jelentkeznie a Katv. hatálya alá, de a vállalkozás akár évközben is dönthet úgy, hogy az adó alanya kíván lenni.

  Aki a 2012. adóévben az eva szabályai szerint adózott, és 2013. január 1-jével a tételes adó alanyaivá szeretne válni, 2012. december 1-je és december 20-a között ki kell jelentkeznie az eva hatálya alól.

   A már működő egyéni vállalkozó a ’T101E bejelentő lap, míg a már működő egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság a ’T201T bejelentő lap útján jelentkezhet be a Katv. hatálya alá. Közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkező adózók a ’T101 jelű adatlapot használhatják.

  A tevékenységüket évközben kezdő vállalkozások az okmányirodai és a cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejűleg jelezhetik, hogy adófizetési kötelezettségüket a Katv. szerint szeretnék teljesíteni.

  A nyomtatványok várhatóan 2012. december 1-jétől lesznek alkalmasak a bejelentések megtételére.

   A kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon.

  Bizonylat kibocsátás az áfa törvény szerint történik azzal, hogy a számlán fel kell tüntetni a „Kisadózó” kifejezést.

  • NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója számlaszáma: 10032000-01076349

   

  További vállalkozókat, vállalkozásokat érintő változások itt:

   

  2012-12-11

  Forrás: apeh