NAV SZÁMLASZÁMOK ÉS ADÓNEMEK, ÉRVÉNYES: 2012. FEBRUÁR 29-TŐL

 

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok (IBAN számlaszámok) 2012. február 29-től érvényes jegyzéke. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek, önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék adónemek és illeték adónemek valamint a támogatás jellegű adónemek.

 
1. Kötelezettség jellegű adónemek:
 
1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírságságpótlék adónemek
 
Sor
Megnevezés
Költségvetési számlaszámhoz tartozó
Adó-
 
sz.
 
IBAN számlaszám
nem
 
 
 
 
kód
 
 
 
 
 
 
1.
NAV Társasági adó bevételi számla
HU57-10032000-01076019-00000000
101
 
 
 
 
 
 
2.
NAV Személyi jövedelemadó
HU16-10032000-06056353-00000000
103
 
 
 
 
 
 
magánsz.,őstermelőt, egyéni vállalkozót,
 
 
 
 
kifizetőt terhelő
 
 
 
 
kötelezettség besz. számla
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
NAV Általános forgalmi adó bevételi számla
HU68-10032000-01076868-00000000
104
 
 
 
 
 
 
4.
NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bev. sz.
HU91-10032000-01076033-00000000
115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
NAV Rehabilitációs hozzájárulás bev.sz.
HU49-10032000-06056281-00000000
119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
NAV Egészségbiztosítási Alapot
HU89-10032000-06056229-00000000
124
 
 
 
 
 
 
megillető bevételek magánszemélyt,
 
 
 
 
őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt
 
 
 
 
terhelő kötelezettség beszedési számla
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
HU09-10032000-06056236-00000000
125
 
 
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető
 
 
 
 
bev. magánsz.,őstermelőt,
 
 
 
 
egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség b.sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő
HU75-10032000-01076985-00000000
138
 
 
késedelmi pótlék bev. sz
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
NAV Munkaadói járulék beszedési számla
HU12-1003200-06056009-00000000
144
 
 
 
 
 
 
10.
NAV Munkavállalói járulék beszedési számla
HU29-10032000-06056016-00000000
145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
NAV Játékadó bevételi számla
HU92-10032000-01076992-00000000
146
 
 
 
 
 
 
12.
NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás
HU26-10032000-06056243-00000000
149
 
 
beszedési számla
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
NAV Egészségügyi hozzájárulás
HU20-10032000-06056212-00000000
152
 
 
 
 
 
 
magánszemélyt,őstermelőt, egyéni vállalkozót,
 
 
 
 
kifizetőt terhelő köt.b.sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
NAV Nemzeti kulturális járulék bevételi sz.
HU35-10032000-06056047-00000000
172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.
NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési sz.
HU69-10032000-06056061-00000000
182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3
 
16.
NAV Innovációs járulék beszedési számla
HU10-10032000-06056322-00000000
184
 
 
 
 
17.
NAV Vállalkozói járulék beszedési számla
HU79-10032000-06056339-00000000
185
 
 
 
 
18.
NAV START-kártya kedvezményes
HU96-10032000-06056346-00000000
186
 
járulékbefizetések
 
 
 
 
 
 
19.
NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék b. sz.
HU97-10032000-06056432-00000000
187
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
 
HU39-10032000-06057749-00000000
188
 
NAV Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék
 
 
 
magánszemélyt,őstermelőt,
 
 
 
egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla
HU33-10032000-06056360-00000000
190
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
NAV Magánszemélyt terhelı ekho beszedési számla
HU05-10032000-06056377-00000000
191
 
 
 
 
 
 
 
 
23.
NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho beszedési számla
HU22-10032000-06056384-00000000
192
 
 
 
 
 
 
 
 
24.
NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési
HU39-10032000-06056391-00000000
193
 
felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho b. sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.
NAV Ekho különadó beszedési számla
HU91-10032000-06056401-00000000
194
 
 
 
 
26.
NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho
HU03-10032000-06057660-00000000
195
 
 beszedési számla
 
 
 
 
 
 
27.
NAV EGT államban biztosított személytől
HU80-10032000-06056425-00000000
197
 
levont ekho beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
28.
NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla
HU64-10032000-01076136-00000000
202
 
 
 
 
29.
NAV Önkéntesen feltárt adókülönbözet b. sz.
HU06-10032000-01076095-00000000
210
 
 
 
 
 
 
 
 
30.
NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla
HU60-10032000-01076277-00000000
211
 
 
 
 
31.
NAV Átlagadó bevételi számla
HU10-10032000-01070037-00000000
214
 
 
 
 
32.
NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő
HU49-10032000-01076301-00000000
215
 
bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel
 
 
 
kapcsolatos befizetések
 
 
 
 
 
 
33.
NAV Baleseti adó beszedési számla
HU98-10032000-06055936-00000000
218
 
 
 
 
34.
NAV Adóhatósági eljárási illetékhez
HU97-10032000-01076064-00000000
221
 
kapcsolódó befizetések
 
 
 
 
 
 
35.
NAV Gépjármű
vagyonszerzési illeték
HU89-10032000-06057684-00000000
222
 
 
 
 
 
 
 
 
36.
NAV TV-készülék üzemben tartási díj
HU63-10032000-06056418-00000000
227
 
 
 
 
 
 
 
 
37.
NAV Energiaellátók jövedelemadója
HU98-10032000-01076150-00000000
232
 
bevételi számla
 
 
 
 
 
 

 

4
 
38.
NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár
HU79-10032000-06057794-00000000
234
 
szolidaritási díj beszedési számla
 
 
 
 
 
 
39.
NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánny. pénz-
HU73-10032000-06057763-00000000
239
 
tári tagsággal nem
 
 
 
rendelkező
munkavállalót érintő közteher befizetések
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.
NAV Cégautóadó bevételi számla
HU70-10032000-01076167-00000000
241
 
 
 
 
41.
NAV Gyógyszerforgalmazók
HU43-10032000-06057608-00000000
243
 
gyógyszertárban forgalmazott,
 
 
 
közfinanszírozott gyógyszerek utáni b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.
NAV Gyógyszer-nagykereskedők
HU60-10032000-06057615-00000000
244
 
gyógyszertárak részére értékesített,
 
 
 
közfinanszírozott gyógyszerek utáni
 
 
 
befizetései beszedési
 
 
 
 
 
 
43.
NAV Gyógyszertár szolidaritási díj
HU77-10032000-06057622-00000000
245
 
beszedési számla
 
 
 
 
 
 
44.
NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések
HU49-10032000-06057639-00000000
246
 
 
 
 
 
 
 
 
45.
NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés
HU66-10032000-06057646-00000000
247
 
utáni befizetések beszedési számla
 
 
 
 
 
 
46.
NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos
HU83-10032000-06057653-00000000
248
 
kockázatviseléséből
eredő befizetések
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.
NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő
HU90-10032000-06057770-00000000
249
 
magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót
 
 
 
érintő közteher befizetések besz. sz.
 
 
 
 
 
 
48.
NAV TV-készülék üzemben tartási pótdíj
HU69-10032000-06056449-00000000
253
 
beszedési számla
 
 
 
 
 
 
49.
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla
HU12-10032000-06055912-00000000
258
 
 
 
 
 
 
 
 
50.
NAV Kulturális adó beszedési számla
HU81-10032000-06055929-00000000
259
 
 
 
 
51.
NAV Személyi jövedelemadó
HU35-10032000-06055950-00000000
290
 
magánszemélyektől levont adó, adóelőleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető
HU24-10032000-06055974-00000000
291
 
bevételek magánszemélyektől levont járuléka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.
 
HU41-10032000-06055981-00000000
293
 
NAV Eg.bizt. és munkaer-piaci
 
 
 
jár.magánsz.től levont
 
 
 
járuléka beszedési
 
 
 
 
 
 

 

5
 
54.
NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési
HU38-10032000-01070020-00000000
301
 
kedvezmény és pótléka bev. sz.
 
 
 
 
 
 
55.
NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási
HU86-10032000-06056456-00000000
303
 
kötelezettséggel járó jogvisz.ban
 
 
 
foglalkoztatott utáni járulék bef.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.
NAV Magánszemélyek jogviszony
HU65-10032000-01076222-00000000
305
 
megszűnéséhez kapcsolódó egyes
 
 
 
jövedelmeinek különadója
 
 
 
 
 
 
57.
NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő
HU77-10032000-01076284-00000000
315
 
üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.
NAV Pénzügyi szervezetek különadója
HU37-10032000-01076239-00000000
316
 
bevételi számla
 
 
 
 
 
 
59.
NAV Környezetterhelési díj bevételi
HU11-10032000-01076040-00000000
339
 
 
 
 
60.
NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység
HU54-10032000-01076246-00000000
342
 
különadója bevételi számla
 
 
 
 
 
 
61.
NAV Távközlési tevékenység különadója
HU71-10032000-01076253-00000000
343
 
 
 
 
 
 
 
 
62.
NAV Energiaellátó vállalkozási
HU88-10032000-01076260-00000000
344
 
tevékenységének különadója bevételi számla
 
 
 
 
 
 
1.b) Magánnyugdíjpéntári tagdíj, önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék adónemek
 
Sor
Megnevezés
Költségvetési számlaszámhoz tartozó
Adó-
sz.
 
IBAN számlaszám
nem
 
 
 
kód
 
 
 
 
63.
NAV Aegon Magyarország Önkéntes és
HU64-10032000-06056504-00000000
261
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.
NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
HU81-10032000-06056511-00000000
262
 
tagdíj beszedési
 
 
 
 
 
 
65.
NAV Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj bev. sz.
HU53-10032000-06056528-00000000
263
 
 
 
 
 
 
 
 
66.
NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU87-10032000-06056542-00000000
265
 
 
 
 
 
 
 
 
67.
NAV AXA Önkéntes és
HU59-10032000-06056559-00000000
266
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.
NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU76-10032000-06056566-00000000
267
 
 
 
 
 
 
 
 
69.
NAV Életút Els ı Országos Nyugdíjpénztár
HU93-10032000-06056573-00000000
268
 
tagdíj beszedési sz.
 
 
 
 
 
 

 

6
 
70.
NAV Erste Bank Országos Önkéntes és
HU13-10032000-06056580-00000000
269
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.
NAV Évgy őrők Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU82-10032000-06056597-00000000
270
 
 
 
 
 
 
 
 
72.
NAV Honvéd Önkéntes és
HU37-10032000-06056607-00000000
271
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési
 
 
 
számla
 
 
 
 
 
 
73.
NAV ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU54-10032000-06056614-00000000
272
 
 
 
 
 
 
 
 
74.
NAV MKB Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési
HU71-10032000-06056621-00000000
273
 
számla
 
 
 
 
 
 
75.
NAV OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU43-10032000-06056638-00000000
274
 
 
 
 
 
 
 
 
76.
NAV Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU60-10032000-06056645-00000000
275
 
 
 
 
 
 
 
 
77.
NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj besz. sz.
HU49-10032000-06056669-00000000
277
 
 
 
 
 
 
 
 
78.
NAV Vasutas Önkéntes és
HU66-10032000-06056676-00000000
278
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.
NAV VIT Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési sz.
HU83-10032000-06056683-00000000
279
 
 
 
 
 
 
 
 
80.
NAV Generali Önkéntes és
HU44-10032000-06056724-00000000
282
 
Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81.
NAV Aegon Magyarország Önkéntes és
HU36-10032000-06057103-00000000
461
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82.
NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
HU53-10032000-06057110-00000000
462
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
83.
NAV Aranykor Nyugdíjpénztár
HU25-10032000-06057127-00000000
463
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
84.
NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár
HU59-10032000-06057141-00000000
465
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
85.
NAV AXA Önkéntes és
HU31-10032000-06057158-00000000
466
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.
NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár
HU48-10032000-06057165-00000000
467
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
87.
NAV Életút Első Országos Nyugdíjpénztár
HU65-10032000-06057172-00000000
468
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 

 

7
 
88.
NAV Erste Bank Országos Önkéntes és
HU37-10032000-06057189-00000000
469
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89.
NAV Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár
HU54-10032000-06057196-00000000
470
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
90.
NAV Honvéd Önkéntes és
HU09-10032000-06057206-00000000
471
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.
NAV ING Magánnyugdíjpénztár
HU26-10032000-06057213-00000000
472
 
önellenőrzési pótlék beszedési számla
 
 
 
 
 
 
92.
NAV MKB Nyugdíjpénztár önellenőrzési
HU43-10032000-06057220-00000000
473
 
pótlék beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
93.
NAV OTP Magánnyugdíjpénztár
HU15-10032000-06057237-00000000
474
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
94.
NAV Postás Magánnyugdíjpénztár
HU32-10032000-06057244-00000000
475
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
95.
NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár
HU21-10032000-06057268-00000000
477
 
önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
96.
NAV Vasutas Önkéntes és
HU38-10032000-06057275-00000000
478
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.
NAV VIT Nyugdíjpénztár önellenőrzési
HU55-10032000-06057282-00000000
479
 
pótlék beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
98.
NAV Generali Önkéntes és
HU79-10032000-06057309-00000000
482
 
Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99.
NAV Aegon Magyarország Önkéntes és
HU28-10032000-06056803-00000000
561
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.
NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
HU45-10032000-06056810-00000000
562
 
késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
101.
NAV Aranykor Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék
HU17-10032000-06056827-00000000
563
 
 
 
 
 
 
 
 
102.
NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár
HU51-10032000-06056841-00000000
565
 
késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
103.
NAV AXA Önkéntes és
HU23-10032000-06056858-00000000
566
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104.
NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár
HU40-10032000-06056865-00000000
567
 
késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
105.
NAV Életút Első Országos Nyugdíjpénztár
HU57-10032000-06056872-00000000
568
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8
 
 
 
 
 
 
106.
NAV Erste Bank Országos Önkéntes és
 
HU29-10032000-06056889-00000000
569
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.
NAV Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár
 
HU46-10032000-06056896-00000000
570
 
késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
108.
NAV Honvéd Önkéntes és
 
HU98-10032000-06056906-00000000
571
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109.
NAV ING Magánnyugdíjpénztár késedelmi
HU18-10032000-06056913-00000000
572
 
pótlék b. sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
110.
NAV MKB Nyugdíjpénztár késedelmi
 
HU35-10032000-06056920-00000000
573
 
pótlék b. sz.
 
 
 
 
 
 
 
111.
NAV OTP Magánnyugdíjpénztár késedelmi
HU07-10032000-06056937-00000000
574
 
pótlék besz. sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
112.
NAV Postás Magánnyugdíjpénztár
 
HU24-10032000-06056944-00000000
575
 
késedelmi pótlék beszedési számla
 
 
 
 
 
 
 
 
113.
NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár
 
HU13-10032000-06056968-00000000
577
 
késedelmi pótlék beszedési számla
 
 
 
 
 
 
 
 
114.
NAV Vasutas Önkéntes és
 
HU30-10032000-06056975-00000000
578
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115.
NAV VIT Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
HU47-10032000-06056982-00000000
579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116.
NAV Generali Önkéntes és
 
HU63-10032000-06057000-00000000
582
 
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.c) Illeték adónemek
 
 
 
 
 
 
Sor
Megnevezés
 
Költségvetési számlaszámhoz tartozó
Adó-
sz.
 
 
IBAN számlaszám
nem
 
 
 
 
kód
 
 
 
 
 
117.
NAV Fıvárosi illetékek beszedési számla
 
HU97-10032000-06057402-00000000
501
 
 
 
 
 
118.
NAV Baranya Megyei illetékek beszedési
 
HU69-10032000-06057419-00000000
502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9
 
 
 
 
 
 
119.
NAV Bács-Kiskun Megyei illetékek
 
HU86-10032000-06057426-00000000
503
 
beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
120.
NAV Békés Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU06-10032000-06057433-00000000
504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121.
NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
 
HU23-10032000-06057440-00000000
505
 
illetékek beszedési sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
122.
NAV Csongrád Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU92-10032000-06057457-00000000
506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123.
NAV Fejér Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU12-10032000-06057464-00000000
507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124.
NAV Gyır-Moson-Sopron Megyei illetékek b. sz.
 
HU29-10032000-06057471-00000000
508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125.
NAV Hajdú-Bihar Megyei illetékek b. sz.
 
HU98-10032000-06057488-00000000
509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126.
NAV Heves Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU18-10032000-06057495-00000000
510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127.
NAV Komárom-Esztergom Megyei
 
HU87-10032000-06057512-00000000
511
 
illetékek b. sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
128.
NAV Nógrád Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU59-10032000-06057529-00000000
512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129.
NAV Pest Megyei illetékek besz. számla
 
HU76-10032000-06057536-00000000
513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130.
NAV Somogy Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU93-10032000-06057543-00000000
514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131.
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 
HU13-10032000-06057550-00000000
515
 
illetékek beszedési számla
 
 
 
 
 
 
 
 
132.
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
 
HU70-10032000-06057505-00000000
516
 
illetékek
 
 
 
 
 
 
 
 
133.
NAV Tolna Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU82-10032000-06057567-00000000
517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134.
NAV Vas Megyei illetékek beszedési
 
HU02-10032000-06057574-00000000
518
 
számla
 
 
 
 
 
 
 
 
135.
NAV Veszprém Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU19-10032000-06057581-00000000
519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136.
NAV Zala Megyei illetékek beszedési sz.
 
HU88-10032000-06057598-00000000
520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Támogatás jellegűadónemek:
 
 
 
 
 
 
Sor
Megnevezés
 
Költségvetési számlaszámhoz tartozó
Adó-
 
 
 
 
 

 

 
10
 
 
 
 
 
 
sz.
 
 
IBAN számlaszám
nem
 
 
 
 
kód
 
 
 
 
 
1.
NAV Fogyasztói árkiegészítés folyósítási
 
HU93-10032000-01905070-00000000
151
 
számla
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
NAV Állami kezességbeváltás folyósítási
 
HU76-10032000-01907003-00000000
168
 
számla
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás
 
HU93-10032000-01907010-00000000
169
 
lebonyolítási számla
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
NAV Közforgalmú gyógyszertárat
 
HU59-10032000-01850736-00000000
347
 
mőködtető vállalkozások működési célú
 
 
 
 
támogatása lebonyolítási számla
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
NAV Egyedi támogatás folyósítási számla
 
HU42-100320-01905049-00000000
352
 
 
 
 
 
6.
NAV Szociális hozzájárulási
 
HU91-10032000-01850578-00000000
354
 
adókedvezmény visszatérítés lebonyolítási
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási
HU43-10032000-01905135-00000000
356
 
számla
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
NAV 2010. évtıl érvényes közforgalmú
 
HU76-10032000-01850743-00000000
358
 
gyógyszertárat működtető vállalkozások
 
 
 
 
működési célú támogatása lebonyolítási
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
NAV Normatív támogatás folyósítási
 
HU18-10032000-01905410-00000000
369
 
számla
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
NAV Agrártermelési támogatás
 
HU44-10032000-01905609-00000000
393
 
lebonyolítási számla
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
NAV Agrárfinanszírozás támogatása
 
HU61-10032000-01905616-00000000
394
 
lebonyolítási
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
NAV Új mező-
gazdasági gépvásárláshoz,
 
HU98-10032000-01856127-00000000
396
 
lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Folyószámlán nem megjelenőszámlák, adónemek
 
 
 
 
 
Sor
Megnevezés
 
Költségvetési számlaszámhoz tartozó
Adó-
sz.
 
 
IBAN számlaszám
nem
 
 
 
 
kód
 
 
 
 
 
1.
NAV Önkormányzati költségvetési szervek
 
HU46-10032000-01079050-00000000
173
 
vállalkozási befizetése bevételi
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja
 
HU81-10032000-01076143-00000000
206
 
 
 
 
 

 

11
 
 
bevételi számla
 
 
 
 
 
 
3.
NAV Igazgatási szolgáltatási díj bevételi
HU35-10032000-01079074-00000000
219
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
NAV Szerencsejáték szervezéssel
HU47-10032000-01076129-00000000
230
 
kapcsolatos díj és bírság bevételi
 
 
 
 
 
 
5.
NAV Háztartási alkalmazott utáni
HU48-10032000-01076215-00000000
302
 
regisztrációs díj bevételi sz.
 
 

 

2012-03-09 péntek


Forrás: apeh.hu

Keresés a Top Céginfón

Figyelem!

Domain nevet, webtárhelyet és honlapkészítést is rendelhet tőlünk!

Sőt, ha ügyfelünk itt a Top Céginfó portálon, a honlap üzemeltetésért már egyáltalán nem kell fizetnie!

www.recolor.hu

Telefon: 06-20-9-383-464

Keressen a Facebookon is!

Top témák

Top Céginfó hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!!

Felhasználó létrehozása